Кондуктор

Свободни позиции в гр. София, Пловдив, Стара Загора, Карлово, Ямбол, Горна Оряховица, Варна, Дупница и Перник

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

ОТГОВОРНОСТИ:

• Обслужва всички видове пътнически влакове, като спазва инструкциите, регламентиращи задълженията, отговорностите и правата на превозната бригада и действащите нормативни актове

• Осигурява качественото обслужване на пътниците, както и удобно и безопасно пътуване по железопътната мрежа на страната на клиентите на дружеството

• Грижи се за настаняването на пътниците във влаковите състави

• Извършва проверка на превозните документи на всички пътници. Не допуска пътуването на пътници, непритежаващи документи за пътуване или такива с нередовни документи за пътуване

• При установяване на пътник без билет или пътник с нередовен документ за пътуване извършва действия, в съответствие с вътрешните нормативни разпоредби

• След приемане на влака се грижи за опазване на вътрешното оборудване на вагоните от повреди и посегателства, а при нанасяне на щети на инвентарните предмети от пътниците събира определената в ценоразписа сума

• Отчита събраните суми по установения ред и носи лична отговорност за правилното изчисляване на превозните цени и прилаганите санкции

МЕСТОРАБОТА:

София/ Пловдив/ Стара Загора/ Карлово/ Ямбол/ Горна Оряховица/ Варна/ Дупница/ Перник

ИЗИСКВАНИЯ:

• Средно образование

• Правоспособност – „Кондуктор” (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

• Трудов стаж - не се изисква

• Владеене на западен език

• Да притежава висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

• Умение за работа в екип и способност да изпълнява задълженията си в екстремни ситуации

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка

Мотивационно писмо

Копие на удостоверение за придобита правоспособност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Придобиване на професионален опит и успешно кариерно развитие;

• Адекватно възнаграждение

• Коректност в трудовите отношения

• Пакет социални придобивки

• Ползване на почивните бази на Дружеството

• Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg или на адреси:

• гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”(за кандидати в гр. София, Дупница и Перник)

• гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, на вниманието на отдел "Човешки ресурси" (за кандидати в гр. Пловдив, Стара Загора, Карлово и Ямбол)

• гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 112 А, за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, на вниманието на отдел „Човешки ресурси” (за кандидати в гр. Горна Оряховица и Варна)

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.