Маневрист/Стрелочник, маневрен /с придобиване на правоспособност/

Свободни позиции в Горна Оряховица, Варна, Добрич и Русе

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Маневрист” или „Стрелочник, маневрен” и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност „Маневрист”.

Предлагаме Ви възможност за обучение и работа, финансиране на курса и издръжка във вид на стипендия за целия период на обучението при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Превозна и маневрена служба Горна Оряховица, Превозна и маневрена служба Варна и Добрич, Превозна и маневрена служба Русе

ОТГОВОРНОСТИ

Дейност на маневриста: извършване на маневрена дейност; подготовка, нареждане и следене на правилното подреждане на маневрените маршрути, композиране на влаковите състави съгласно плана за композиране на влаковете

Дейност на маневрения стрелочник: извършване на маневрена дейност в района на гарата; приемане, изпълняване и препредаване на сигнали от маневриста, прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност „Маневрист”, която ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Стрелочник, маневрен” или „Маневрист”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика

След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ-ПП" ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Маневрист” или „Стрелочник, маневрен”

Удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадено преди стартиране на обучението)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса и месечна издръжка във вид на стипендия за целия период на обучение

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Ваучери за храна

Ползване на почивните бази на дружеството

Осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.