Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика за четвърто тримесечие и годишен 2023г.