Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика за I-во трим. на 2024г.