Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги за трето тримесечие на 2023г

Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика за трето тримесечие на 2023г.