Предприети мерки от БДЖ във връзка с COVID - 19

Във връзка с предпазване на клиентите и служителите от разпространението на коронавирус, дружествата в групата на Български Държавни Железници са предприели следните мерки:

14.05.2020 г. - Музеят на Транспорта в гр. Русе е отворен само за индивидуални посещения.

21.04.2020 г. - Възстановено е спирането на влаковете в гарите и спирките на територията на град София.

21.04.2020 г. - Възстановено е движението на общо 39 влака, които се движат в различни направления на страната.

17.04.2020 г. - Информация за въведените ограничителни мерки се съобщава по високоговорителната уредба в гарите.

17.04.2020 г. - Всички влакове, които пътуват в посока Централна гара София или заминават от гарата в столицата, няма да спират в гарите и спирките на територията на град София. По този начин първите или последните гари по маршрута на влаковете преди или след Централна гара София ще бъдат гарите Елин Пелин, Костинброд, Яна, Реброво и Владая.

16.04.2020 г. - Отменено е движението на общо 39 влака, които се движат в различни направления на страната от 17.04.2020 г.

16.04.2020 г. - За периода от 17-и до 20-и април включително е преустановена онлайн продажбата и предварителната продажба на билети.

31.03.2020 г. - Поради затруднения при пътуване с автомобилен транспорт, породени от увеличения им престой при контролно-пропускателните пунктове, се наблюдава увеличаване на пътникопотока в крайградските и пътническите влакове около големите градове. В тази връзка с един второкласен вагон се увеличават съставите на бързите влакове № 5621 от София за Благоевград и № 5610 от Петрич за София, както и на крайградските пътнически влакове № 50215 от София за Перник и № 50204 от Перник за София, считано от 01.04.2020 г.


31.03.2020 г. - Всички пътнически влакове, които се движат до гара Варна по направленията от Шумен, Добрич, Карнобат и Бургас до Варна, няма да спират на спирка Варна (Стара гара Варна) до края на периода на въведеното извънредно положение в страната. Ограничението е въведено след проведено заседание на областния кризисен щаб във връзка с предприемането на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на област Варна.


31.03.2020 г. - Стриктно се спазва плана за композиране на влаковете и задължително се осигуряват вагони с купета, като за пристигащите от чужбина се блокира един вагон в композициите за Бургас, Русе и Варна.


31.03.2020 г. - Възстановено е движението на влаковете Разлог-Добринище-Разлог и спирането на гара Банско на теснопътните композиции, които пътуват по маршрут Септември-Добринище-Септември след края на наложената карантина на град Банско.


24.03.2020 г. - Предприети са действия по временното намаляване на работещите билетни каси и билетните касиери.


24.03.2020 г. - Кризисният щаб в БДЖ взе решение относно действията при обявяване на карантина върху населени места и области на територията на България за предприемане на следните действия:

 1. При обявяване на карантина в населени места, които са начални или крайни за движението на влака, маршрута на влака се коригира до предишна гара, в която има възможност за почистване, екипиране и дезинфекция на подвижния състав, както и за почивка на влаковите бригади. Превозните бригади задължително и многократно информират пътниците за промените в разписанието на влака.
 2. При обявяване на карантина в населени места, които са посредни гари за маршрута на влака, се коригира графика му за движение, така че влакът да не спира в гари и спирки, попадащи под карантина.

24.03.2020 г. - Създаден е план за действие за изпълнение на ГДВ при невъзможност за осигуряване на експлоатационен персонал.


24.03.2020 г.- С цел намаляване на броя на членовете на превозните бригади е направена корекция в състава на влаковете със силно намален пътникопоток, а именно чрез премахване на увеличенията на вагони в почивни и празнични дни.


24.03.2020 г.- Създадена е организация при трансбордиране на влакове с алтернативен транспорт (автобуси), в случаите, в които се превозват пътници, пристигащи от чужди страни.


24.03.2020 г. - В изпълнение на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение влаковете могат да бъдат обслужвани само от началник влак в следните случай: 1 ДМВ/ЕМВ и локомотив с един/два вагона.


20.03.2020 г. - Музеят на Транспорта в гр. Русе е затворен за посещения.


20.03.2020 г. - Създадена е организация и е възложено на директорите на поделения по цялата страна да издадат служебна бележка, удостоверяваща че съответното лице е служител в системата на БДЖ. Служебните бележки ще бъдат раздавани считано от 21.03.2020 г.


20.03.2020 г. - В БДЖ е разписан Алгоритъм за провеждане на дезинфекционни мероприятия в условията на епидемия от разпространение на COVID-19, който е изпратен до структурните звена в цялата страна.


19.03.2020 г. - Осигурено е почистване на контактните повърхности във всички достъпни за пътници части на вагоните с период на почистване 3 часа.


19.03.2020 г. - Завишен е контрола всички пътнически вагони да бъдат със заредени водни инсталации, като не се допускат за движение пътнически вагони с неизправни водни инсталации.


19.03.2020 г. - Завишен е контрола за изправността на санитарните възли, като не се допускат до движение мотрисни влакове с неработещи тоалетни.


19.03.2020 г. - От съставите на всички влакове са извадени вагон бистрата. Дейността е преустановена до второ нареждане.


19.03.2020 г. - Ограничена е продажбата на места в спалните вагони, като се допуска по едно лице в купе, освен ако не са семейство.


19.03.2020 г. - Създадена е организация за снабдяване на всеки локомотив, ЕМВ и ДМВ с пулверизатор с дезинфектант /денатуриран спирт/.


19.03.2020 г. - До второ нареждане няма да работят бюрата за издаване на международни билети в Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Велико Търново и Русе.


19.03.2020 г. - Разписан е план за взаимодействие между "БДЖ - Пътнически превози ЕООД" и ДП "НКЖИ" при наличие на заразени пътници и служители от COVID-19 в подвижния железопътен състав.


19.03.2020 г. - Провежда се проверка от РЗИ София за дезинфекцията на влаковете. Предоставени са изискуемите от тях документи.


19.03.2020 г. - Предвидените обучения и изпити по електробезопасност на персонала от Охрана на обекти и съоръжения и Дейност по почистване са отложени за неопределено време.


18.03.2020 г. - Всички поделения в страната са снабдени с необходимите предпазни средства – респираторни маски, дезинфектиращ гел за ръце, денатуриран спирт за дезинфекция, ръкавици, предпазни очила и костюми.


18.03.2020 г. - Разписани са Указания за действия към служителите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, при установяване на потенциално заразен с COVID - 19.


18.03.2020 г. - Актуализирана и допълнена е Оценката на риска за нововъзникналия риск коронавирус (2019-nCoV) за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и служителите се информират непрекъснато.


18.03.2020 г. - Поради намаления пътникопоток и с цел ограничаване разпространението на коронавирус се намалява броя на билетните касиери на смяна, считано от 19.03.2020 г.


18.03.2020 г. - По решение на областни управители и общински кметове на определени гари се извършва измерване на телесна температура на пътници, преди заминаване и след пристигане на влакове.


18.03.2020 г. - Провеждат се разговори с ИА „Железопътна администрация“ за удължаване срока на валидност на разрешителни и свидетелства на персонала, поради невъзможност за извършване на медицински изследвания и полагане на необходимите изпити.


18.03.2020 г. - Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, от 14:00 ч. на 18.03.2020 г. до второ нареждане е преустановено издаването на билети в жп бюрата в „НДК” и на ул. ”Гурко” № 5 в град София.


17.03.2020 г. - Във връзка с поставянето на град Банско под пълна карантина, до второ нареждане всички влакове между гари Разлог и Добринище преминават без спиране на гара Банско.


17.03.2020 г. - Преустановява се движението на всички международни влакове през граничните пунктове на територията на България.


17.03.2020 г.- Доставка на 28 хил. ръкавици до 09:30 ч. в гр. София.

 • „Холдинг БДЖ“ ЕАД - 20 кутии x 100 бр.
 • „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД - 60 кутии x 100 бр.
 • ППП София - 80 кутии x 100 бр.
 • ППП Пловдив - 62 кутии x 100 бр.
 • ППП Горна Оряховица - 58 x 100 бр.

16.03.2020 г. - Удължен е срокът на валидност на всички изтичащи през месец март и април жп и абонаментни карти до 13.05.2020 г.


16.03.2020 г. - Преустановени са продажбите на билети за всички международни влакове.


16.03.2020 г.- Преустановяват се служебните командировки в страната и чужбина на административния персонал.


16.03.2020 г. - Преустановява се провеждането на всички обучения и всякакви видове масови мероприятия на служителите.


16.03.2020 г. - Доставка и разпределение на ръкавици и маски:

 • ППП София - 500 бр. ръкавици и 800 бр. маски.
 • ППП Пловдив - 500 бр. ръкавици и 300 бр. маски.
 • ППП Горна Оряховица - 1600 бр. ръкавици и 700 бр. маски.

13.03.2020 г. - Изготвен е план за реорганизирането на почистването на подвижния състав, извеждане на почистващ персонал от пунктовете за почистване и разпределяне по гари с цел допълнително увеличаване на превенцията.


13.03.2020 г. - Активно насърчаване чрез възможните комуникационни канали на продажбата на онлайн билети с цел да се ограничи струпването на хора на билетните каси.


13.03.2020 г. - Извършен е подбор на дейностите и длъжностите, които могат да се изпълняват дистанционно от страна на административния персонал без неговото присъствие на определеното работно място, като е организирано и съответното техническо обезпечаване. /в сила от 16.03.2020 г./.


13.03.2020 г. - Затворени са клубовете на железничаря в цялата страна.


11.03.2020 г. - Назначена е работна координационна група за контрол по изпълнението на мерките във връзка с COVID – 19, състояща се от ръководния екип на Български Държавни Железници и експерти от дружеството, както и съответни групи по дружества и поделения.


11.03.2020 г. - Поръчани са и се доставят уреди за измерване на телесна температура, с които ще се измерва температурата на служителите в поделенията и административните сгради на дружествата.


11.03.2020 г. - Преустановено е издаването на железопътните карти за пътуване на пенсионери с цел избягването на струпване на клиенти.


11.03.2020 г. - Всекидневно се осъжествява докладване към работните групи от всяка структура на дружеството в страната за броя на издадените болнични листове, както и недопуснатите до работа служители с видима проява на симптоми.


09.03.2020 г. - Извършена е оценка на необходимите допълнителни количества защитни средства /респираторни маски, очила или лицев шлем, устойчиви престилки с дълъг ръкав, ръкавици/, дезинфекционни средства, като сe очаква допълнителна доставка на:

 • Денатуриран спирт за дезинфекция за почистване на вагони, ЕМВ, ДМВ, работни и административни помещения.
 • Респираторни маски за многократна употреба.
 • Предпазни ръкавици за еднократна употреба.
 • Дезинфектанти.

06.03.2020 г. - Стартирана е цялостна дезинфекция на подвижния състав при пристигането му в депата и допълнително преди заминаване от начална гара, като се обработват вътрешно и се обръща особено внимание на всички контактни повърхности, врати, прозорци и тоалетни.


06.03.2020 г. - Въведен е строг контрол по дезинфекция на всички влизащи през гранични гари в страната локомотиви и вагони.


05.03.2020 г. - На почистващия и обслужващия персонал в поделенията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са разпределени всички налични защитни предпазни средства и дезинфекционни средства. Допълнително са снабдени ограничени количества денатуриран спирт в концентрация 99.7%, ръчни пръскачки, маски и ръкавици.


28.02.2020 г. - Проведена работна координационна среща между представители на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и ДП „НКЖИ”, като оператор на гаровите съоръжения, относно изготвяне на план за съвместни действия при усложнена епидемична обстановка.


27.02.2020 г. - Директорите на поделенията в страната предприемат превантивни мерки за предпазване от заразяване:

 • въвеждане на график за дезинфекция на вагони, мотриси и работни помещения;
 • всекидневни/предпътни/ инструктажи на персонала и допълнителни извънредни инструктажи относно превантивните мерки и указания за лична хигиена, обезпокоителни симптоми, самонаблюдение и др.;
 • избягване на служебни мероприятия на закрито и ограничаване на директните контакти.

26.02.2020 г. - Актуализиран е „План за защита при бедствия“ на Български Държавни Железници с добавено приложение „Мерки за предпазване от заразяване с коронавирус”, с подробно разписани действия и мерки, като са запознати всички отговорни служители, управители и директори на поделения по дружества.


26.02.2020 г. - Инструктиране и запознаване на всички служители от групата на Български Държавни Железници с мерките издадени от Световната здравна организация за предпазване от заразяване с коронавирус.


26.02.2020 г. - Осъществени контакти и поддържана постоянна връзка с инфекциозните отделения на болниците по райони София, Пловдив, Бургас, Варна и Горна Оряховица.


26.02.2020 г. - Извършена оценка на необходимостта от закупуване на защитни средства /респираторни маски, очила или лицев шлем, устойчиви престилки с дълъг ръкав, ръкавици/ и дезинфекционни средства.


15.01.2020 г. - Разпореждане до Служба трудова медицина на дружествата за осъществяване на всекидневен мониторинг на разпространението на грипните и вирусни заболявания в страната и респективно сред персонала на дружеството.