Проектът на График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г. беше обсъден в София

Днес (6-и юни) се проведе публично представяне на проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.”. Събитието се организира от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и се проведе в сградата на Националния дом на науката и техниката (НДТС) в София.

Днес (6-и юни) се проведе публично представяне на проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.”. Събитието се организира от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и се проведе в сградата на Националния дом на науката и техниката (НДТС) в София.

В срещата взеха участие представители на областни и общински администрации, експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, както и членове на Федерацията на научно-техническите съюзи.

Събитието се проведе с цел да бъде постигнат конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми. На публичните обсъждания на проекта на новия График за движение на влаковете традиционно се канят представители на местната власт, които да бъдат запознати с проекта на разписанието на един по-ранен етап.

В началото на мероприятието управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Пламен Пешаров, изрази своята благодарност към всички, които са се отзовали на поканата по повод представянето на проекта за новото разписание на влаковете. Пешаров заяви, че националният железопътен превозвач е отворен за диалог относно изискванията на общинските администрации. Управителят допълни, че стремежът на дружеството е насочен към оптимизиран график в полза на клиентите на БДЖ.

Това е първата среща от поредица обсъждания, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД организира, за да се постигне по-голяма информираност на обществеността относно изготвянето на максимално удобни и ефективни схеми за транспорт на пътници. В края на месец август ще бъдат обобщени всички получени становища, изпратени от местните власти.

Основен ангажимент на националния железопътен превозвач е да осигурява качествена услуга на гражданите. Именно затова мениджърският екип на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД аргументира тезата си по време на събитието, че оптимален годишен График за движение на влаковете може да бъде изготвен само при тесни партньорски отношения, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и конкретни ангажименти на страните.