Публично представяне на проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.” ще се проведе в София

Утре (6-и юни) ще се проведе публично представяне на проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.”. Събитието се организира от „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД и ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Национален дом на науката и техниката (НДТС), гр. София.

Утре (6-и юни) ще се проведе публично представяне на проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.”. Събитието се организира от „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД и ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Национален дом на науката и техниката (НДТС), гр. София.

За участие в предстоящата среща са поканени областни управители, кметове и представители на Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), както и експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Целта на събитието е постигане на конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми.

Това е първата среща от поредица обсъждания, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД организира, за да се постигне по-голяма информираност на обществеността относно изготвянето на максимално удобни и ефективни схеми за транспорт на пътници. На тези обсъждания традиционно се канят представители на местната власт, които да бъдат запознати с проекта на разписанието на влаковете на един по-ранен етап.

Основен ангажимент на националния железопътен превозвач е да осигурява качествена услуга на гражданите. Затова мениджърският екип на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД ще аргументира тезата си по време на събитието, че оптимален годишен График за движение на влаковете може да бъде изготвен само при тесни партньорски отношения, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и конкретни ангажименти на страните.