Ремонтната програма на БДЖ включва приоритетно ремонтиране на най-належащите локомотиви в собствени депа

Във връзка с появили се публикации, изразяващи съмнения в коректността на изпълнението на обявена процедура № 01605-2019-0015 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113 и 45 199”, управленският екип на БДЖ се чувства отговорен да внесе яснота по темата, за да бъде максимално открит в действията си пред обществото.

Във връзка с появили се публикации, изразяващи съмнения в коректността на изпълнението на обявена процедура № 01605-2019-0015 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113 и 45 199”, управленският екип на БДЖ се чувства отговорен да внесе яснота по темата, за да бъде максимално открит в действията си пред обществото.

Поради постоянен дневен недостиг на локомотиви, което затруднява изпълнението на Графика за движение на влаковете, в началото на 2019 г. Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД взе решение за ускоряване процесите по ремонтната програма на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД чрез подготвяне и обявяване на процерури за извършване на ремонти от външни изпълнители и където е възможно чрез собствени усилия в депата за локомотивите с най-належаща необходимост от ремонт.

В техническите условия в процедура № 01605-2019-0015 е описано, че: „За извършване на подемен ремонт /ПР/, се подават електрически локомотиви серии 44 и/или 45, които са достигнали пробег за ПР, съгласно изискранията на ПП_ПЛС 100/18.”

Локомотиви с №№ 44 109, 44 111 са достигнали този пробег съответно още през месеците април и юни, поради което са постипили за ремонт в Локомотивно депо Горна Оряховица с цел да не се налага излишния им престой извън експлоатация до провеждане на процедурата за извършване на ремонт, в която са заложени, при положение, че процедурата е стартирана едва през месец юли. Поради постоянния недостиг на локомотиви в експлоатация е нерационално при възникването на необходимост от ремонти, всички да изчакват провеждането на процедури за ремонт, в случай, че за някои от тях е възможно отремонтирането в собствени депа.

Подготовката на документацията за процедура № 01605-2019-0015 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113 и 45 199” е приключила в края на месец март и данните за номерата на локомотивите са били вече подадени до Агенцията за обществени поръчки, като за тяхната подмяна е необходимо процедурата да бъде прекратена и стартирана отначало.

В тази връзка в т. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ от публикувания проекто договор е посочено, че: „7. Възложителят си запазва правото да подава за извършване на подемен ремонт, локомотиви от същите серии /44 и/или 45/, но с различни номера от първоначално посочените, в случай че техническото състояние на някой от описаните по номера от 6-те броя локомотиви не позволява извършването на подемен ремонт. Тази хипотеза не нарушава общата бройка от 6 локомотива.”

Процедурата в момента е на етап избран изпълнител и при подготовката на изпълнението на договора се извършва стриктен контрол на подаваните за подемен ремонт локомотиви.

Поради неизпълнението на ремонтната програма през последните десет години, довела до недостиг на подвижен състав за изпълнението на Графика за движение на влаковете, се налага в момента да се търсят решения за максимално бързото ремонтиране на локомотиви, мотриси и вагони. Това е трудоемък процес, за който дружеството няма възможността да се справи самостоятелно в желаните кратки срокове.