СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА на „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

Започни трудовия си път при нас!

Защо да избереш да се включиш в нашата стажантска програма:

 • Ще имаш възможност да усвоиш и придобиеш практически знания и умения, както и ценен професионален опит в реална работна среда в компания с многогодишна история
 • Ще имаш ментор, който да те напътства и помага
 • Ще работиш с опитен колектив в приятелска атмосфера

Каква е нашата стажантска програма:

 • Ако си на възраст до 29 години, завършил си средно или висше училище и не си работил по трудово или служебно правоотношение по специалността или професията, за която кандидатстваш
 • Може да избираш от 6 до 12-месечен платен стаж, на трудов договор, при пълно или непълно работно време в структурните звена на Централно управление или в поделенията на дружеството
 • По време на стажа ще може да прилагаш на практика наученото в училището/ университета
 • В края на стажа си ще получиш препоръка
 • По програмата може да кандидатстваш целогодишно

Как да се включиш в стажантската ни програма:

 • Подай си заявлението /по приложения образец/, придружено със CV и копие на диплома за завършено висше/средно образование или удостоверение от висшето учебно заведение за завършен курс за студентите, на имейл hr@bdz.bg или на следните адреси:
  • Централно управление на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, дирекция „Човешки ресурси”;
  • Поделение за пътнически превози София – гр. София 1202,ул. „Заводска” № 1, отдел „Човешки ресурси”;
  • Поделение за пътнически превози Пловдив – гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” № 3, отдел „Човешки ресурси”;
  • Поделение за пътнически превози Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица 5120, ул. „Цар Освободител” № 112а, отдел „Човешки ресурси”;
  • Център за професионално обучение – гр. София 1220, ул. „Стефансон” № 1
 • За повече информация може да се свържеш със служителите в дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в рамките на работния ден, от понеделник до петък, от 09:00 ч. до 17:30 ч. на тел. 02/890 71 60 или на имейл: hr@bdz.bg