Стрелочник, маневрен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият

лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с

повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен

опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат

длъжността: СТРЕЛОЧНИК, МАНЕВРЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осигурява правилно приемане и изпращане на локомотивите за влакова и маневрена дейност за депо

и от депо, за извършване на необходимата маневра в района на депото

Грижи се за чистотата и осветлението на стрелките

Подготвя маршрутите в обслужвания от него район на пристигащите и заминаващи локомотиви и

при движението им из района на Локомотивното депо с подаване на съответните сигнали

Прикачва и откачва тягов подвижен състав

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Правоспособност: „Ръководител движение”/ „Началник влак”/ „Постови стрелочник”/ „Маневрен

стрелочник - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Професионален опит: не се изисква

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица,

„Експлоатация на ТПС” Горна Оряховица

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография

със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция

„Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес:

гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози

Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са

лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически

превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и

използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.