Стрелочник, маневрен

Свободни работни места в София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

СТРЕЛОЧНИК, МАНЕВРЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осигурява правилно приемане и изпращане на локомотивите за влакова и маневрена дейност за депо и от депо, за извършване на необходимата маневра в района на депото

Грижи се за чистотата и осветлението на стрелките

Подготвя маршрутите в обслужвания от него район на пристигащите и заминаващи локомотиви и при движението им из района на депото с подаване на съответните сигнали

Прикачва и откачва тягов подвижен състав

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Правоспособност: „Ръководител движение”/ „Началник влак”/ „Постови стрелочник”/ „Маневрен стрелочник (задължително)

Професионален опит: не се изисква

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЕСТОРАБОТА

София / Пловдив / Горна Оряховица / Варна

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адреси: гр. София, ул. „Заводска” № 1 за Поделение за пътнически превози София; гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица; гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.