Стругар

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да назначи отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността: Стругар в Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо.

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

Изработване на струг на части и детайли за възли и агрегати на подвижния железопътен състав; подготвяне за експлоатация и настройване на универсални и специализирани стругове; определяне класа на грапавост на стругованите повърхнини и наточване на работни инструменти; пробиване, разстъргване на отвори и нарязване на резби.

МЕСТОРАБОТА

Град София

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно професионално образование

Професионална квалификация „Стругар”

Професионален опит

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Мотивационно писмо и автобиография можете да изпратите на електронна поща hr@bdz.bg или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 за Централно управление и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.