Техник-механик, ревизор на вагони, стрелочник маневрен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР НА ВАГОНИ, СТРЕЛОЧНИК МАНЕВРЕН

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извършване на технически преглед, проби на автоматичните влакови спирачки

Организиране на безотцепъчен ремонт

Посрещане и изпращане на всички видове влакове, съгласно вътрешните и международни правилници

Осигуряване на спазването на Плана за композиране на влаковете

Познаване на устройството, както и в необходимия обем на технологичния процес по ремонта и оборудването на пътническите вагони и отстраняване на дефектите по тях

Откриване на липсите и повредите по вагоните

Определяне на реда и начина за придвижване на неизправните вагони, извадени от състава на влака

Осъществяване на контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветление, отопление, вентилация и др.

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност: „Ревизор вагони” и „Маневрен стрелочник”, придобити в лицензирана институция (задължително)

Професионален опит: минимум 1 година

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Вагонно депо Горна Оряховица, Вагонно- ревизорски пункт Левски

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.