Ученици с интерес към железничарските професии се запознаха с историческото наследство на БДЖ

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД организира посещение на ученици в специализираното депо „Ремиз“ и музейния кът на Сдружение „Клуб на железничаря“ на Централна гара София. Възпитаниците от професионалните паралелки по железопътен транспорт в дуална форма на обучение от професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Мездра се запознаха с богатото историческо наследство на БДЖ, след като разгледаха емблематичните вагони от времето на цар Борис III „Корона Eкспрес” и от правителствения влак на Тодор Живков „Витоша Експрес“.

Учениците по време на посещението във вагон от състава на "Корона Експрес"

По време на своята образователна разходка учениците посетиха и музейния кът на Сдружение „Клуб на железничаря“ на Централна гара София, където бяха радушно посрещнати от активни негови членове, сред които бивши министри и директори, поддържащи интереса към железничарската професия. Достолепните железничари запознаха своите бъдещи наследници с историята на БДЖ и важните събития, част от етапите на развитие на българското железопътно дело.

Именно запознаването на младите хора, които се обучават в професионални паралелки по железопътен транспорт, с дългогодишната история на българската железница допълнително стимулира интереса им към железничарската професия. Така в обявената от ЕК Европейска година на младежта, веднага след европейската година на железопътния транспорт, символиката никак не е случайна, че точно младите хора и железопътния транспорт са бъдещето на екологична и свързана Европа. Затова създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на железопътния превозвач като бъдещ потенциален работодател.

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Мездра е първата, присъединила се към проекта „Заедно напред“ на БДЖ, в която са открити жп паралелки с дуална форма на обучение, като младите специалисти от първия випуск в специализираната паралелка вече имат сключени трудови договори за обучение по време на работа в локомотивно депо Мездра. Това е част от дуалната форма на обучение, след като учениците преминаха практическо обучение по производствена практика при своя първи гимназиален етап на обучение.

Учениците по време на посещението във вагон от състава на "Витоша Експрес"

Децата по време на посещението си в "Клуба на железничаря"


Музейният кът в "Клуба на железничаря"