Управител

Управител

Инж. Венцислав Славков

Телефон: 02 987 88 69
E-mail: v_slavkov@bdz.bg

Инж. Венцислав Славков е управител на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. август 2023 г.

Назначението е извършено с решение на Съвета на Директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД в качеството си на изпълняващ функциите на едноличен собственик на капитала на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД от проведено заседание на 01.08.2023 г., което ще бъде валидно до провеждането на конкурс за избор на управител по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Професионалният му опит е преминал през всички нива в експлоатационната дейност на железопътния транспорт, като в началото на своята кариера е локомотивен машинист. Впоследствие е назначен на ръководни длъжности, отговарящи за организацията и контрола на дейностите по ремонт на локомотиви на местно ниво и след дълги години натрупан опит преминава към ръководни постове на централизирано ниво, свързани с отговорностите за ремонт, поддръжка и експлоатация на локомотиви в дружествата за пътнически и за товарни превози.

От 2018 г. досега е управлявал дирекция „Подвижен железопътен състав“ в „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, изпълнявал е длъжностите зам. директор „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ и зам. директор локомотиви в дружеството за пътнически превози.

Инж. Венцислав Славков е завършил Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, специалност „Железопътна техника - дизелови локомотиви”. В последствие придобива и магистърска степен по „Транспортна техника и технологии“.