Възможно е въвеждането на ограничения в скоростта на влаковете поради високите температури

Възможно е движението на влаковете в някои участъци на страната да се осъществява при въведени от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” ограничения в скоростта. Намаляването на скоростта се налага от съображения за безопасност поради високите температури през вчерашния ден, които водят до нарушаване на инфраструктурните параметри по железния път.

Това условие е регламентирано в правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура, според което за гарантиране на безопасното осъществяване на транспортната услуга, при повишаване на температурата на железопътните релси над допустимите норми, се намалява скоростта на движение на всички преминаващи композиции.

По тази причина при пътуване на влаковете се натрупват закъснения до пристигането им в крайна гара. На 29-и юни поради намаление на скоростта със закъснения са пътували основно влаковете в участъците София-Мездра-Видин, Брусарци-Лом, Твърдица-Сливен и Филипово-Скутаре, като в някои участъци се наложи и временно прекъсване на движението на влаковете.

Клиентите на БДЖ могат да получат актуална информация за движението на влаковете от електронното табло на официалната страница на дружеството, което предоставя данни в реално време (http://live.bdz.bg/) или на националния информационен телефон 0700 10 200.