Какво трябва да знаем при пътуване с влак за мерките срещу COVID-19

Всички влакове на територията на страната се движат без промени в своите разписания.

Не се осъществява движение на международни влакове през граничните пунктове със Сърбия, Турция и Гърция. Движение на международните влакове се извършва единствено през териториите на България и Румъния при спазване на съответните мерки за преминаване на граничните пунктове през границите с Видин и Русе.

Не се изискват декларации за пътуване или удостоверения за работа, и не се извършва проверка на обстоятелствата.

Носенето на предпазна маска от клиентите на БДЖ е задължително!

Влаковите композиции /вагони, мотрисни влакове и локомотиви/ се обработват в депа и на гарите преди заминаване с дезинфекционни препарати. Мобилни групи извършват дезинфекция и в междинни гари по маршрута на влаковете.


Допълнително се обработват контактните повърхности в гарите и влаковете като дръжки, первази, облегалки, седалки, купета, санитарни възли.


Можете да закупите своя билет за пътуване онлайн на следния линк: https://bileti.bdz.bg/.


Обърнете се за съдействие към превозния персонал ако почувствате, че се разболявате, забележите човек с влошено здравословно състояние или други нередности.


Превозният персонал е оборудван с лични предпазни средства /ръкавици, маски и предпазни очила/, както за тяхна, така и за Ваша защита.


Превозният персонал е инструктиран за предприемане на действия по изолиране на установен клиент със симптоми на вирусна инфекция.


При установяване на клиент със симптоми на вирусна инфекция, вагонът или мотрисният влак се дезинфекцира и поставя под карантина.


Избягвайте пряк и близък контакт с други хора.


Избягвайте докосване на повърхности с голи ръце.


Почиствайте редовно ръцете си с мокри кърпи на спиртна основа и дезинфектиращи разтвори след осъществен допир с предмети на обществени места.


Не предприемайте пътуване ако не Ви е наложително и наблюдавайте здравословното си състояние.


Не предприемайте пътуване при съществуващи здравословни проблеми или забелязани симптоми на дискомфорт.


БДЖ Ви призовава за отговорно поведение и дисциплина с цел опазване на здравето на Вас, Вашите близки и околните.