Проектът на График за движение на влаковете за 2022 г. е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на График за движение на влаковете за 2022 г. е публикуван за обществено обсъждане на сайта на БДЖ (www.bdz.bg). За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Целта на публикуването на проект на графика е да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти. Това ще даде възможност на областните и общински администрации също да се запознаят и да имат готови предложения на предстоящите работни срещи между институциите.

БДЖ полага усилия към постоянно повишаване на качеството на обслужване на своите клиенти, като постигането на конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми е един от основните определящи моменти при изготвянето на новия График за движение на влаковете.

Основните промени в проекта на Графика за движение на влаковете за 2022 г. са свързани с увеличаване броя на бързите влакове в някои направления и подобряване на връзките с възможност за пътуване в различни региони на страната.

С новия график е предвидено движението на директен бърз влак Горна Оряховица-Пловдив-Горна Оряховица, който ще пътува през Царева ливада и Карлово с удобна връзка за Габрово, както и за Хисар и възможност за директно пътуване до Казанлък, Калофер и курортните градове Павел баня и Баня. Сезонни нощни влакове ще пътуват между София и Бургас през Подбалканската железопътна линия, както и между Горна Оряховица и Бургас с директни вагони от София, Плевен и Русе с удобна връзка в Мездра за пътуващите от Видин и Враца за Бургас и в обратното направление. Чрез движението на тези влакове значително ще се подобри връзката с железопътен транспорт между Северна и Южна България. За пътуващите от София за Плевен ще бъде осигурен бърз влак в удобно време на мястото на вечерния пътнически влак по това направление, който ще изминава разстоянието за по-кратко време.

Предложения за изменения в проекта на График за движение на влаковете за 2022 г. могат да бъдат изпращани до 11-ти октомври 2021 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3.

Разработването на Графика, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, както и с техническите възможности и капацитета на подвижния състав и железопътната инфраструктура, като са съобразени с планираните по-мащабни ремонти по железопътната мрежа. В тази връзка ще бъдат разглеждани само аргументирани предложения, които могат да бъдат реализирани съобразно наличните възможности.

София - Драгоман

pdf, 552 KB

Драгоман - София

pdf, 549 KB

София - Пловдив

pdf, 712 KB

Пловдив - София

pdf, 715 KB

Пловдив - Свиленград

pdf, 664 KB

Свиленград - Пловдив

pdf, 662 KB

Септември - Добринище - Септември

pdf, 419 KB

София - Мездра

pdf, 684 KB

Мездра - София

pdf, 686 KB

Мездра - Горна Оряховица

pdf, 688 KB

Горна Оряховица - Мездра

pdf, 692 KB

Горна Оряховица - Варна

pdf, 711 KB

Варна - Горна Оряховица

pdf, 718 KB

Свищов - Левски - Троян

pdf, 415 KB

Шумен - Комунари - Шумен

pdf, 516 KB

Варна - Добрич - Кардам

pdf, 528 KB

София - Дъбово

pdf, 698 KB

Дъбово - София

pdf, 686 KB

Дъбово - Варна

pdf, 694 KB

Варна - Дъбово

pdf, 704 KB

Русе разпределителна - Дъбово

pdf, 707 KB

Дъбово - Русе разпределителна

pdf, 697 KB

Дъбово - Подкова

pdf, 713 KB

Подкова - Дъбово

pdf, 715 KB

София - Кулата

pdf, 700 KB

Кулата - София

pdf, 695 KB

София - Кюстендил

pdf, 665 KB

Кюстендил - София

pdf, 658 KB

Мездра - Видин

pdf, 683 KB

Видин - Мездра

pdf, 685 KB

Пловдив - Бургас

pdf, 715 KB

Бургас - Пловдив

pdf, 717 KB

Пловдив - Карлово - Пловдив

pdf, 575 KB

Русе - Варна

pdf, 656 KB

Варна - Русе

pdf, 663 KB